Les coses que hi ha que arreglar.

Per carballo el 25 agosto 2008 – 12:01 am -

Aquest any, ha estat el que mes gent s’ha apuntat a la comparsa, i a mes a mes, ha estat l’any amb la mitjana d’edat mes baixa de tots, cuasi no superant els 19 anys (hi habia un bon grapat de 18 anyers), a mes a mes, el bar no era dirigit per Robledillo, encarregantse Lin del sopar… en definitiva, un grapat de coses no han acabat tan be com deurien. Així que amb l’ajuda de tothom, estaría be confeccionar una llista de coses a millorar, i de coses que han ixit especialment be per a no caure en els mateixos errors els proxims anys, i buscar solucions. Comenteu el que cregau, pero per favor, critiques constructives:

Botellón. Molts del problemes que venen a continuació poden abordarse per separat o junts. En el acte del botellon hi han coses que no funcionen. Solució: (Facil) Suprimir-lo. (Dificil) Millorar totes les altres que fallen.

Percentatjes d’alcohol. Cada any tenim lios en el alcohol, aquest any la gent es queixava de la falta de Ron, a pesar de que es va comprar mes cantitat de Ron, Beffeatter i Vodka que de cualsevol altra cosa. En canvi, no van haber queixes de “falta general d’alcohol” com en el 2007. Anem avançant. Solució: Avançar un poc mes i que cadascú comente que es el que vol beure realment, de forma que es puga comprar convenientment. Ja que no tots avisen del que volen beure.

Grups d’Amics. La Comparsa va comensar com a un enorme grup d’amics i poc a poc s’han anat formant grups mes xicotets (¿escuadres?) aixó ha significat que hi ha menys companyerisme a l’hora de compartir botelles, vivencies i la festa en general. Solució: Intentar que hi haga un vertader punt de reunio. Per exemple juntar l’alcohol en un lloc i no permetre mourel d’allí (aço arreglaria tambe el punt seguent)

Amagar botelles. Som 200 persones, de les cuals 200 beuen alcohol. Així que hi ha que comprar una bona cantitat. La gent, al vore que hi ha tant, sol pensar que “si m’aguarde aquesta botella no pasara res” el problema ve si ho pensen 100 dels apuntats. Es un problema greu, massa egoisme, i es, al meu pareixer, el principal problema al que ens enfrontem. Solució: Igual que el punt anterior, deixar el alcohol en un lloc, i no permetre mourel seria la solució mes facil. Amb l’inconvenient de que sempre tindria que haver algú vigilant…

Amiguisme. Mai se li ha negat l’entrada a la comparsa a ningú (si ho demanava en els plaços corresponents). En canvi, s’han donat decenes de casos de gent que simplement ha aparegut al botellon en calitat de “Amic d’un que esta apuntat”. Inclus alguns amics dels organitzadors han fet valer l’excusa. I no es pot tolerar. La Comparsa Alternativa es ben barata i ben amigable. A mes a mes, va donar la casolitat de que aquest any, al Parc del Matadero hi havien mes joves de festa, i evidentment, el botellon dels altres es multiplicava al mateix ritme que el nostre descendia. Un altre dels problemes greus de la nostra festa. Solució: Aquest any ja s’ha fet, alguns varem anar a demanar que a furtar alcohol i aprofitarse dels demés sen vajen a un altre grup. L’unica solució que veig ve a ser consienciar a la gent.

La Basura. Esta clar que 200 persones embruten. I aquest any ja hem donat les gracies i reconegut que la neteja del nostre rastre no va ser el mes exemplar posible (Gracies una volta mes als serveis de neteja per la seua llavor). Solució: La solució, jo crec que es tan simple com col.locar bolses de basura per tot el recinte on fem el botellon. I mes tard, arreplegar les poques restes que queden

La Carrossa. Tots els anys está molt be fer la carrossa i tal, pero tots els anys es queda en el carrer a la seva sort. Al menys, auriem d’intentar arrimarla a l’ecoparc (encara que no siga el mateix dia dels alardos, evidentment). O vore que es fa amb ella. Solució: Aquest any la carrossa ja ha quedat a les portes de ser resguardada,…

Transparencia en els conters. Cuan es mouen tants diners (vora 7000€ aquest any) es normal que la gent vulga saber exactament en que es gasten aquests diners. Sempre s’ha cregut en la bona voluntat dels qui menejen els diners, pero no estaría de més la presentació de les factures de compra o albarans per a millorar la transparencia. Solució: Guardar les factures i publicarles. Obrir un conter corrent de la Comparsa de forma que es puga vore clarament els diners que es mouen.

El Contrabando. Un acte que va comensar sent una festa entre amics (no mes de 20) ha acabat sent un acte entre amics, pero de 200 amics. No ha variat per a res, i clar, qui no forma part dels 20 “de sempre” s’en va despagat. Millorar l’acte en el seu conjunt ha de ser una prioritat per a anys proxims. Solució: Tindre els textos uns dies abans, assatjar, …

Fins ací la meva recopilació, tot el que recorde que nescesite ser arreglat. Podeu deixar comentaris per a agregar noves coses a arreglar o per a proposar solucións a aquestes.


Tags: , ,
Categories: Festes, Moros i Cristians | 4 comentaris »